helsinki-uni-logo

Biträdande Professor / Professor i religionsvetenskap

vor 3 Monaten
Als Favorit speichern
Sie müssen sich anmelden oder ein Konto erstellen, um diesen Job zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
University of Helsinki
Biträdande Professor / Professor i religionsvetenskap
University of Helsinki
The University of Helsinki is a motivating, multicultural community with a broad range of international connections and approximately 80 cooperation agreements with universities on different continents.
Zum Arbeitgeberprofil
STELLEN DETAILS
Veröffentlicht: vor 3 Monaten
Bewerbungsschluss: Offen
Standort: Helsinki, Finnland
Sie müssen sich anmelden oder ein Konto erstellen, um diesen Job zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
Bitte erwähnen Sie in Ihrer Bewerbung, dass Sie diesen Job auf Academic Positions gefunden haben.
DIESEN JOB TEILEN

Biträdande Professor / Professor i religionsvetenskap

Helsingfors universitet – Bland de bästa i världen
Helsingfors universitet, som grundades år 1640, är ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studerande och anställda som verkar på fyra campus i Helsingfors och på 15 andra orter. Den högklassiga forskningen vid universitetet skapar ny kunskap, med vilken man utbildar mångsidiga experter för olika branscher och som utnyttjas i det samhälleliga beslutsfattandet och inom näringslivet.

Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet (https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten) är äldst i Finland och i fråga om antalet vetenskapsområden och ämnesutbud den största enheten för humanistisk undervisning och forskning. Fakulteten är också en internationellt betydelsefull forsknings-, utbildnings- och kulturinstitution.

Humanistiska fakulteten söker en

BITRÄDANDE PROFESSOR / PROFESSOR I RELIGIONSVETENSKAP

Området för anställningen är empirisk och komparativ undersökning av religiösa traditioner.

Religionsvetenskapen undersöker religiösa fenomen och traditioner från ett religionsneutralt perspektiv. Greppet är empiriskt och komparativt och fokus ligger på empiriskt fältarbete. Vid Helsingfors universitet kan man studera religionsvetenskap vid både Humanistiska och Teologiska fakulteten. Vid Humanistiska fakulteten placeras religionsvetenskap fr.o.m. början av 2018 vid en ny mångvetenskaplig avdelning för kulturer.

Anställningen är en tillsvidareanställning som professor eller en visstidsanställning som biträdande professor (tenure track -anställning) beroende på meriter och i vilket stadium i karriären den som anställs befinner sig i.

En biträdande professor/professor ska bedriva och leda vetenskaplig forskning, meddela därpå grundad undervisning och följa vetenskapens utveckling samt samverka med det övriga samhället och delta i internationellt samarbete inom sitt område. En biträdande professor/professor ska dessutom delta i utvecklingen av doktorsutbildningen och undervisningen samt skaffa forskningsfinansiering.

Av den som anställs som biträdande professor krävs doktorsexamen, förmåga till självständigt veteniiskapligt arbete och den undervisningsförmåga som behövs i anställningen. En biträdande professor förutsätts dessutom med publikationer eller på annat sätt ha visat förmåga till och motivation för en universitetskarriär.

Av den som anställs som professor förutsätts doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av ledning av vetenskaplig forskning, förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och förmåga att vara handledare för examensarbeten samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder. I en anställning som professor behövs dessutom förmåga till akademiskt ledarskap.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas både vetenskapliga och pedagogiska meriter. Som vetenskapliga meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och internationella förtroendeuppdrag. Som pedagogiska meriter beaktas erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamhet som lärare, vid behov ett undervisningsprov och deltagande i utbildningen av doktorander. Vidare beaktas ledarskaps- och interaktionsförmåga och den sökandes aktivitet i forskarsamhället.

Av den som sköter undervisnings- och forskningsuppgifter vid ett universitet krävs att han eller hon behärskar det språk, finska eller svenska, som undervisningen ska ges på. Dessutom krävs att han eller hon har minst nöjaktiga kunskaper i tal och skrift i finska och svenska. En utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller som inte har fått sin skolutbildning på finska kan utan separat ansökan beviljas dispens från dessa språkkunskapskrav. Om den som anställs inte kan finska/svenska, är det önskvärt att han eller hon skaffar sig rimliga kunskaper i finska/svenska. Universitetet är redo att ge understöd för språkstudier. Arbetet förutsätter också goda kunskaper i engelska.

Lönen grundar sig på kravnivå 8–10 (professor) och 7 (biträdande professor) i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel.

De sökande ombeds bifoga följande dokument på engelska i en enda pdf-fil:
1) curriculum vitae
2) en högst 5 sidor lång redogörelse för de pedagogiska meriterna eller en universitetsportfölj som innehåller motsvarande uppgifter
3) en högst 5 sidor lång redogörelse för den sökandes forskning (aktivitet i forskarsamhället, anskaffning av forskningsfinansiering och internationell forskning)
4) en kort redogörelse (1–2 sidor) för hur den sökande planerar att främja och utveckla sin forskning och välja inriktning för sin vetenskapliga verksamhet om den sökande utses till professor/biträdande professor
5) en numrerad publikationsförteckning.

Se https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten/fakultet/instruktione...

De sökande ombeds vara beredda att på begäran efter att ansökningstiden har gått ut lämna in högst 10 valfria publikationer för att sändas till de sakkunniga.

Ansökan med bilagor lämnas in i Helsingfors universitets elektroniska ansökningssystem via länken Sök anställningen. Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal).

Ytterligare upplysningar om anställningen och verksamhetsfältet ges av prefekt Lars-Folke Landgrén, Institutionen för världens kulturer, lars-folke.landgren(at)helsinki.fi, +358 294122997.

Mer information om karriären och tenure track -systemet vid Helsingfors universitet https://www.helsinki.fi/sv/universitet/jobba-hos-oss/karriarmojligheter-....

Rekryteringssystemets tekniska stöd: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Ansökningslänk

https://rekry.helsinki.fi/sap/bc/erecruiting/posting_apply?param=cG9zdF9pbnN0X2d...

An­sök­nings­ti­den går ut

tisdag, december 12, 2017

Weiterlesen
Sie müssen sich anmelden oder ein Konto erstellen, um diesen Job zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

35 JOBS VON DIESEM ARBEITGEBER

University of Helsinki
University of Helsinki
Standort: Helsinki, Finnland | Bewerbungsschluss am März 12
Post-doctoral Researcher in Law
The University of Helsinki is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. More than 30,000 students...
Mehr
Als Favorit speichern
Sie müssen sich anmelden oder ein Konto erstellen, um diesen Job zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
University of Helsinki
University of Helsinki
Standort: Helsinki, Finnland | Bewerbungsschluss am März 12
Post-doctoral Researcher, Family Law
The University of Helsinki is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. More than 30,000 students...
Mehr
Als Favorit speichern
Sie müssen sich anmelden oder ein Konto erstellen, um diesen Job zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
University of Helsinki
University of Helsinki
Standort: Helsinki, Finnland | Bewerbungsschluss am März 12
Post-doctoral Researcher, Medical and Bio Law
The University of Helsinki is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. More than 30,000 students...
Mehr
Als Favorit speichern
Sie müssen sich anmelden oder ein Konto erstellen, um diesen Job zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
University of Helsinki
University of Helsinki
Standort: Helsinki, Finnland | Bewerbungsschluss am März 12
Post-doctoral researcher, law and digitalisation
The University of Helsinki is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. More than 30,000 students...
Mehr
Als Favorit speichern
Sie müssen sich anmelden oder ein Konto erstellen, um diesen Job zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.